Facebook Twitter Instagram Youtube LinkedIn

Disinformation:

DISINFORMATION: The Soviet era was beneficial for the Republic of Moldova .md

Disinformation

The Russian-language publication "Arguments and Facts" recalls that January 3rd was the birthday of Ivan Bodiul, First Secretary of the Communist Party of the Moldavian SSR between 1961-1980. The author claims that, although he was blamed for persecuting the local intellectuals and for the fact that many people in the creative fields were forced to leave the country, one should make a comparison and see that “many of those oppressed by Bodiul authored their best works during his administration and became famous all over the world”. The publication reads that "The gross domestic product of the Republic of Moldova, after 30 years of independence, reached only 70% compared to 1989, while in a similar period of time, after a terrible war and famine, its economic potential increased more than 50 times” and that’s also thanks to Bodiul and many of those he promoted. "People remember that. Maybe that's why Moldova became the first and only post-Soviet republic in which voters brought the communists back to power. And the credit did not go to Voronin, it was taken by the politicians who have been destroying Moldova for 30 years, but they cannot destroy everything that was created under Bodiul's leadership. I believe for that alone a monument should be erected to honor Ivan Ivanovich ... ", the author concluded.

Reality

CONTEXT: Ivan Bodiul (1918-2013) s-a născut în regiunea Nicolaev, Ucraina, într-o familie de ţărani, etnici moldoveni, iar în 1946 a fost trimis pe linie de partid în RSSM, unde a deţinut mai multe funcţii. A fost Prim-secretar al CC al PC din RSSM din 1961 până în 1980, când a fost numit vicepreşedinte al Consiliului de miniştri din URSS. RSSM a beneficiat de o susţinere economică din partea Moscovei, în special datorită legăturilor cu Brejnev, el însuși fost prim secretar al PC din RSSM; soția lui Bodiul a fost dactilografa și – după cum se zvonea în epocă – amanta lui Brejnev.  Ivan Bodiul a promovat o politică locală dură, de deznaţionalizare şi rusificare metodică a populaţiei din RSSM, distrugând tot ce însemna cultura naţională, persecutând scriitorii, oamenii de cultură, profesorii (rectorii Testemiţanu, Rădăuţanu), studenţii, intelectualii care îndrăzneau să-şi  exprime identitatea românească. A alungat din Moldova cele mai importante talente – scriitorul Ion Druţă, regizorii Emil Loteanu, Ion Ungureanu, care au promovat în operele lor tradiţiile şi valorile naţionale. El a contribuit la colonizarea masivă a RSSM. Pe timpul administraţiei lui Bodiul au fost aduse sute de mii de cadre, „specialişti”, din alte republici sovietice, cei mai mulţi ruşi, care ocupau cele mai bune posturi, funcţii, locuri muncă şi beneficiau de apartamente acordate de stat. Ar fi de notat, în acest context, că toţi prim-secretarii PC din RSS Moldovenească – Salagor, Brejnev, Gladki, Serdiuk, Bodiul, Grossu, au fost originari din RSS Ucraineană și doar ultimii doi au fost localnici - Petru Lucinschi (1989–1991) și  Grigore Eremei (1991).

Şi după declararea independenţei Republicii Moldova în 1991, elitele comuniste moderate au reuşit să gestioneze tranziţia şi şi-au continuat carierele în diverse înalte funcţii guvernamentale sau parlamentare (fostul președinte Lucinschi, fostul președinte Voronin, fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Diacov ş.a.), promovând discursuri suveraniste, acumulând capital politic prin stimularea nostalgiei pentru epoca sovietică.

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, și cel al PSRM, Igor Dodon, i-au adus omagii fostului nomenclaturist sovietic Ivan Bodiul. Acesta a fost decorat de preşedintele Vladimir Voronin, în 2003, cu Ordinul Republicii Moldova, cea mai înaltă distincţie de stat. A fost elogiat şi de liderul PSRM Igor Dodon, în 2018, la 100 de ani de la naştere.

Decorarea acestuia a fost denunțată de Uniunea Scriitorilor. „Consiliul Uniunii Scriitorilor consideră că gestul decorării acestui personaj politic monstruos semnifică o legitimare oficială a vechiului regim sovietic de ocupaţie, acţiune care face parte din campania de restaurare a practicilor totalitare, de reluare a experimentelor antinaţionale şi antiumane, promovate de I.I. Bodiul. Acest gest constituie o jignire adusă tuturor victimelor regimului totalitar comunist şi un afront la adresa celor care au luptat pentru instaurarea democraţiei şi pentru independenţa RM. Ordinul Republicii îşi pierde semnificaţia sa simbolică şi valoarea morală, drept pentru care un grup de scriitori decoraţi cu această distincţie renunţă la ea”. Este vorba de Mihai Cimpoi, Vasile Vasilache, Vladimir Beşleagă şi Ion Hadârcă, care au renunţat atunci la "Ordinul Republicii" în semn de protest.

Electoratul din Republica Moldova este divizat aproape în jumătate între simpatizanţi ai partidelor proeuropene şi proruseşti (Partidul Comuniştilor condus de Vladimir Voronin, ulterior Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon un discipol al liderului PCRM). Acestea din urmă au exploatat denumirile şi simbolurile comuniste sovietice – secera şi ciocanul, steluţa roşie, drapele roşii, sărbătorile sovietice – 9 mai Ziua Victoriei şi alte mituri sovietice, dar şi nostalgia pensionarilor sărăciţi după „pâinea de 16 copeici şi salamul de două ruble".

Nostalgia pentru trecutul sovietic este caracteristică populaţiei născute după anii 50 (după război, foamete, deportări) care a trăit în condiţii relativ prospere în contextul sovietic (loc de muncă asigurat, şcoală gratuită, medicină gratuită), în condiţiile unei propagande puternice, a unei prese controlate, fără legături cu lumea exterioară.

Nostalgia după trecutul sovietic este încurajată cu dibăcie de regimul de la Kremlin. Liderul rus Vladimir Putin a declarat chiar că cea mai mare catastrofă a secolului 20 a fost prăbuşirea URSS. Nostalgia ca fenomen politic face parte din propaganda de justificare a existenţei URSS, menţinerea fostelor republici sovietice în lumea rusă, deculpabilizarea regimului sovietic.
NARAȚIUNI: 1. Moldovenii au trăit mai bine în timpul Uniunii Sovietice. 2. Moldova a înflorit şi s-a dezvoltat industrial doar datorită puterii sovietice. 3. Comunismul a fost benefic pentru Moldova, iar  Independenţa a sărăcit populaţia. 4. Democraţia a adus numai rău moldovenilor; Politicienii democraţi au distrus Moldova. 5. Oamenii şi-au dorit întoarcerea comuniştilor la putere. 6. Binele făcut de liderii sovietici nu va putea fi distrus niciodată, iar aceștia merită să le fie ridicate monumente.

OBIECTIV: Acest gen de articole au scopul de a ţine populaţia din spaţiul post-sovietic ancorată în lumea rusă, prin glorificarea perioadei sovietice şi inducerea nostalgiei față de trecutul sovietic.

DEBUNKING: Regimul totalitar comunist a fost denunțat de comunitatea internaţională şi de către istorici drept unul criminal, represiv şi inuman şi a fost condamnat de majoritatea statelor europene. Acesta a comis acte de genocid şi crime împotriva umanităţii prin teroare, deportări, înfometare, represiune politică, deznaționalizare în toată fosta URSS, inclusiv pe teritoriul actualei Republici Moldova, ocupat în 1940 în urma Pactului Molotov-Ribbentrop şi declarat ilegal Republică Sovietică Socialistă Moldovenească.  Unul din exponenţii acestui regim a fost şi Ivan I. Bodiul, prim-secretar al Partidului Comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în perioada 1961-1980.

Autorul scrie că economia RSSM a crescut de 50 de ori după perioada grea de după un război, dar omită să spună despre sărăcirea populației de către noua putere sovietică, exact în acea perioadă,  prin deposedarea țăranilor de averile lor și foametea organizată, care a decimat populația locală (cel puțin 200 de mii de morți în 1946-47), de deportările a zeci de mii de familii din Basarabia care au fost duse în Siberia în timp ce casele și bunurile le- au fost naționalizate. Colhozurile sovietice au fost organizate în baza averilor țăranilor moldoveni care au fost deposedați de pământuri, inventarul agricol, case, animale, unelte, produse etc. În acea perioadă, Bodiul era deja dislocat în RSSM. El a deținut funcția de prim-adjunct al comisarului poporului pentru agricultură din Sovietul de Miniștri, perioada 1946-1948.

În perioadă sovietică, toate bunurile îi aparțineau statului, nimic nu le aparţinea oamenilor, inclusiv apartamentele din orașe. Privatizările locuinţelor în favoarea populației s-au făcut după declararea independenţei.

De asemenea, autorul nu spune în ce măsură a beneficiat populaţia locală de bunurile produse în RSSM, care erau destinate/transportate în alte republici sovietice, în special în Rusia, și nici despre puterea de cumpărare a populației. Doar elitele regimului comunist beneficiau de mașini, vacanțe și aveau acces la marfă calitativă. Publicația nu amintește nici de faptul că populația care a depus banii în Banca de economii, administrată de stat, practic a fost furată odată cu prăbușirea URSS.

Autorul scrie că produsul intern brut al Republicii Moldova, după 30 de ani de independenţă, a ajuns doar la nivelul de 70% faţă de 1989, dar omite faptul că PIB a scăzut doar într-un singur an – 1992 - cu 30 %,, acela fiind anul în care a avut loc războiul de la Nistru, susținut de Federația Rusă. Regiunea transnistreană a fost cea mai industrializată în timpul sovietic, acolo fiind concentrată, în mod strategic, cea mai mare parte a industriei RSSM. În 1990, această regiune realiza 40% din produsul intern brut și 90% din producția de electricitate. După războiul din 1992, Chișinăul nu mai controlează această regiune secesionistă, pe teritoriul căreia staționează ilegal fosta Armată a 14-a a URSS.

SÂMBURE DE ADEVĂR: Mandatul lui Bodiul în fruntea CC al PC din RSS Moldovenească coincide cu perioada de industrializare intensivă a Uniunii Sovietice. RSSM într-adevăr a beneficiat de o susţinerea economică din partea Moscovei, în special datorită legăturilor lui Bodiul cu Brejnev, Secretar General al PCUS, conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice. Acesta fusese anterior, în perioada 1950-1952, prim-secretar al PC din RSS Moldovenească.

 • Publication / Media:
  AIF.MD
 • Date of publication:
  14/01/2021
 • Language / Target audience:
  Populația nostalgică după trecutul sovietic, pro-rusă, electoratul PSRM
 • Political affiliation:
  Kremlin
 • Key narrative:
  În timpul URSS, în Moldova s-a trăit mai bine decât după Independență
Mariana Vasilache

22 Jan 2021
Mariana Vasilache

17 minutes read
 • Some media in Chisinau describes an idealized Communist period, disregarding the facts.
 • Even after the Republic of Moldova declared its independence in 1991, the moderate Communist elites managed the transition so as to keep holding high level positions in government or parliament (former president Lucinschi, former president Voronin, former Parliament President Dumitru Diacov, etc.) by promoting sovereigntist speeches, and accumulating political capital by stimulating nostalgia for the Soviet era.
 • NARRATIVES: 1. Moldovans lived better lives in the Soviet Union. 2. Moldova flourished and developed industrially only thanks to the Soviet power. 3. Communism was beneficial for Moldova, and the Independence impoverished the population; 5. Democracy has harmed Moldovans; Democratic politicians have destroyed Moldova. 5. People wanted to see the Communists back to power; 6. The good did by the Soviet leaders will never be destroyed, and they deserve monuments in their honor.
 • The Communist totalitarian regime has been denounced by the international community and by historians as a criminal, repressive and inhumane regime, and has been condemned by most European countries. It committed genocide and crimes against humanity through terror, deportations, starvation, political repression, denationalization in the entire former USSR, including on the territory of the Republic of Moldova, occupied in 1940 under the Molotov-Ribbentrop Pact and illegally declared a Moldavian Soviet Socialist Republic.
DISINFORMATION: Romania threatens the Republic of Moldova, although it won’t be able to do anything once NATO abandons it
DISINFORMATION: Romania threatens the Republic of Moldova, although it won’t be able to do anything once NATO abandons it

Romania threatens the existence of the Republic of Moldova, although it is a weak state that will lose all its influence when NATO, caving in to Russia’s pressure, will shut down its bases on Romanian territory. The narratives are launched in the context of growing regional tensions and Russia’s requests that NATO should pull back to the West.

Mariana Vasilache
Mariana Vasilache
21 Jan 2022
DISINFORMATION: By means of the QR code from the green pass, social credit is being established and the population is enslaved
DISINFORMATION: By means of the QR code from the green pass, social credit is being established and the population is enslaved

The QR code on the green pass helps impose the so-called “social credit” system, whereby Romanians (and the rest of mankind) will be enslaved by the global cabal. The false narrative is promoted by anti-vaxx and Eurosceptic media and is linked to older conspiracy theories regarding documents with biometric data.

Cătălin Gomboș
Cătălin Gomboș
20 Jan 2022
DISINFORMATION: At the end of the Cold War, the US wanted to dismember Romania and then offered it to Russia
DISINFORMATION: At the end of the Cold War, the US wanted to dismember Romania and then offered it to Russia

The United States proposed the dismantling of Romania and wanted to offer it to Russia at the end of the Cold War, according to a piece of disinformation published in Bucharest. The offer was allegedly made based on theses from “The Clash of Civilizations”, a book that was published a few years later.

Mădălin Necșuțu
Mădălin Necșuțu
19 Jan 2022
DISINFORMATION: Ukraine is preparing a massacre in Donbas
DISINFORMATION: Ukraine is preparing a massacre in Donbas

Ukraine is planning on massacring the civilian population in Donbas, according to the separatist and Russian state media. This false narrative comes in response to Ukraine’s decision to mobilize its territorial defense forces in the face of a high risk of Russia invading the region.

Marin Gherman
Marin Gherman
18 Jan 2022